Aktiivi koolitus (vene keeles)


Koolitus on suunatud ettevõtte tasandi aktiivile.


Käsitletavad teemad koolitusel on:

I Ametiühingute ideoloogia ja struktuur

II Töötajate kaasamine

III Argumendid

IV Kasulikud suhtlemisnipid


Õppevorm: loeng, rühmatöö.

Grupi suurus: max 30 inimest.


Lektorid: Aleksander Meier (EMSA sadamatöötajate koordinaator)

                Jelena Rootamm-Valter (koolitaja)


Koolitus toimub Tallink Express Hotellis, Sadama 9, Tallinnas.


Ootan teateid osalemise soovidest, meili teel triinu.soelsep@eakl.ee , hiljemalt 14. maiks (esmaspäev).

Registreerimisel palun märkida:

- osaleja nimi

- osaleja kontaktid (e-mail ja telefon)

- haruliit, mille liikmeskonda osaleja kuulub


Nii seminar, toitlustamine kui ka ööbimine on osalejatele tasuta. Osalejatel on võimalus külastada veekeskust.


!Palun osalejatel arvestada seminari alguse ja lõpu kellaaegadega transporti valides sest koolituse eesmärkide saavutamiseks on oluline, et osalejad läbiksid koolituse täies mahus.
Здравствуйте, дорогие коллеги

23 и 24 мая (среда и четверг) в рамках программы «Повышение дееспособности профсоюзов» состоится обучение активистов профсоюзных организаций. Семинар проводится на русском языке.


Рассматриваются темы:

I Идеология и структура профсоюзов

II Привлечение работников

III Аргументы

IV Полезныесоветыдлясвязи


Точное содержание программы найдёте в приложении.

Форма обучения: лекции, работа в группах.

Группа не более 30 человек.


Лекторы: Александер Мейер (Координатор работников порта Независимого профсоюза моряков)

                 Елена Роотамм-Валтер (преподаватель)


Обучение будет проходить в гостинице Таллинк Экспресс, по адресу Садама 9, в Таллинне.


Жду сообщений от желающих участвовать на злектронную почту triinu.soelsep@eakl.ee до понедельника 14 мая.

При регистрации прошу отметить:

- Имя участника;

- Контакты участника (электронная почта, телефон);

- Членом какого отраслевого профсоюза участник являетеся;


Семинар, питание, размещение в отеле для участников занятий бесплатно. У участников семинара есть возможность посетить водный центр.


! Прошу участников семинара учитывать время начала и окончания мероприятия, поскольку задача обучения достичь существенных целей и пользы для участников семинара в полной мере!