17.-18. novembril toimub Ametiühingute haldusvõimekuse tõstmise programmi raames viimane venekeelne Usaldusisikute ABC koolitus.

Koolitus on suunatud uutele usaldusisikutele.

 

Käsitletavad teemad koolitusel on:

I   Usaldusisiku roll ja ülesanded

Ø  Töö liikmetega

Ø  Liikmete kaasamine ja värbamisvõrgustikud

Ø  Koosolekute korraldamine ja dokumentide vormistamine

Ø  Aktsioonid (eesmärgid, liigid, korraldamine)

II  Tööõiguse alused

Ø   Individuaalsed õigused: TLS, ITLS, ravikindlustus, töötuskindlustus, pensionid

Ø   Kollektiivsed õigused: kollektiivlepingu seadus, KTLS

Ø   Informeerimine ja konsulteerimine (TUIS)

III Suhtlemine tööandjaga

Ø     Korrektse suhtlemise põhitõed ja konfliktide ennetamine

Ø     Mikroökonoomika alused ja palgaläbirääkimised ettevõttes

 

Õppevorm: loeng ja rühmöö.

Grupi suurus: max 30 inimest.

Lektorid:  Kaja Toomsalu (EAKL palgasekretär)

                  Aleksander Merier (EMSA sadamatööliste koordinaator)

                  Harri Taliga (EAKLi esimees)

 

Koolitus toimub “Luhtre” turismitalus Raplamaal (www.luhtre.ee).

Oma transpordiga tulijatele asukoha kaart siin: http://www.luhtre.ee/est/index.php?id=10

Ühistransport  väljub Eesti Ametiühingute Keskliidu (Pärnu mnt. 41a, Tallinn) eest 17. novembri hommikul kell 10.00 ja toob peale koolituse lõppu järgmisel päeval tagasi Tallinnasse.

NB! Ühistranspordi kasutamise soov kindlasti märkida registreerimisel.

 

Ootan teateid osalemise soovidest, meili teel triinu.soelsep@eakl.ee , hiljemalt 12. novembriks (esmaspäev).

Registreerimisel palun märkida osaleja nimi, haruliit, osaleja kontaktid (E-mail ja telefon)  ning soovi korral transpordi soov.

Nii seminar, toitlustamine, ööbimine kui ka ühistransport on osalejatele tasuta. Osalejatel kaasa võtta ujumisriided!

17-18 ноября в рамках программы «Повышение дееспособности профсоюзов» состоится обучение доверенного лица  профсоюза.

Семинар проводится на русском языке для новых доверенных лиц профсоюзов.

 

Рассматриваются темы:

I   Роль и задания доверенного лица

Ø  Работа с членами профсоюза

Ø  Привлечение членов и вербовочная сеть

Ø  Проведение собраний и оформление документов

Ø  Акции (цели, виды, организация)

II  Основы трудового права

Ø   Индивидуальные права: TLS, ITLS, медецинское страхование, страхование по безработице, пенсии

Ø   Коллективные права: закон о коллективном договоре, KTLS

Ø   Информирование и консультирование (TUIS) 

III Общение с работодателем

Ø     Основы корректоного общения и предупреждение конфликтов

Ø     Основы микроэкономики и переговоров по запрплатам на предприятии

 

Форма обучения: лекции, работа в группах.

Группа не более 30 человек.

Лекторы: Харри Талига (председатель ЦСПЭ)

                   Кая Тоомсалу (секретарь по заработной плате ЦСПЭ)

                  Александер Мейер (Координатор работников порта, EMSA)

 

Обучение будет проходить на туристическом хуторе «Лухтре» в Мярьяма (www.luhtre.ee).

Для тех, кто прибывает на личном транспорте, месторасположение на карте смотри здесь: http://www.luhtre.ee/est/index.php?id=10

Общественный транспорт отправляется от здания Центрального Союза Профсоюзов (Пярну мнт. 41а, Таллинн) утром 17 ноября в 10.00 и на следующий день после окончания семинара доставит участников в Таллинн.

NB! При желании использовать общественный транспорт, сделайте отметку в момент регистрации.

 

Жду сообщений от желающих участвовать на злектронную почту triinu.soelsep@eakl.ee  до понедельника 12 ноября.

При регистрации прошу отметить:

- Имя участника;

- Членом какого отраслевого профсоюза Вы являетесь;

- Желаю использовать общественный траспорт;

- Контакты участника (электронная почта, телефон).

 Участие в семинаре, питание, размещение и общественный транспорт для участников – бесплатно. Советуем взять с собой одежду для купания.

 

Прошу участников семинара учитывать время начала и окончания мероприятия, поскольку задача обучения достичь поставленных целей и пользы для участников семинара в полной мере!