Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

Konverents

Üheskoos teel sooliselt tasakaalustatud ühiskonda


Olete oodatud Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverentsile 20. aprillil. 


Tähistame sellega ühtlasi oma 15. aastapäeva ja kuulutame välja konkursi "Parim sooteadlik MTÜ 2012" võitja. 


Konverents toimus Tallinnas hotell Forum (Viru väljak 3) Capella saalis algusega kell 11.00. 10.30–11.00  Kogunemine ja tervituskohv

11.00–11.15  Avasõnad. Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) esinaine

11.15–12.15  Eestkostmisest soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas – Eesti 2020 

                         Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert; Reet Laja, ENUT

                         Raivo Juurak, ajakirjanik

12.15–12.45  Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine

12.45–13.30  Lõuna

13.30–15.00  Paneeldiskussioon: Naised ettevõtluses ja juhtimises aastaks 2020. Juhivad Reet Laja ja Peep Peterson,Transpordi Ametiühingute juhatuse esimees

Osa võtavad Majandusministeeriumi majanduse arengu osakonna esindaja (kinnitamisel); Mari Kooskora, EBS Eetikakeskuse juhataja; Pille Ruul, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) president; Anne-Mari Rannamäe,  MTÜ QUIN-Estonia juht; Ilvi Cannon, ENUT; Kairi Talves, TÜ, ETNA Eestimaal

15.00–15.30  Mis tehtud, mis teoksil voliniku kantseleis. Mari-Liis Sepper, soolise

                         võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

                         Küsimused ja vastused.

15.30–16.00  Sotsiaalministeeriumi suunad ja tegevused soolise võrdõiguslikkuse

                         valdkonnas 2012. Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi asekantsler

                         Küsimused ja vastused.

16.15–17.15  Ümarlaud „ENUT 15. ENUT ja soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku tulevikuplaanid aastani 2020. Juhib ENUT juhatuse liige Voldemar Kolga

17.15–18.00  Konverentsi lõpukohv

                         

 

Konverents toimub projekti „Üheskoos sooliselt tasakaalustatud ühiskonda“ raames. Rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.Reet Laja
ENUT juhatuse esinaine