Kollektiivne töötüli


Kollektiivne töötüli lahendatakse Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse alusel

Kollektiivne töötüli on tööandja (nende liidu) ja töötajate (nende ühingu või liidu, so ametiühingu või ametiühinguliidu) vahel kollektiivlepingu sõlmimise ja selle rakendamise ning uute töötingimuste kehtestamise pinnal tekkinud tüli.


Kollektiivne töötüli võib seega tekkida kas huvide (kollektiivlepingu sõlmimine ja uute töötingimuste kehtestamine) või õiguste (kollektiivlepingu rakenda ja selle tingimuste tõlgendamine) üle. Teisisõnu, huvikonflikt tõusetub kehtivas kollektiivlepingus hõlmamata ning uute töötingimuste kehtestamist silmas pidavates küsimustes, õiguskonflikt aga tähendab vaidlust kehtivast kollektiivlepingust või mõnest õigusaktist tulenevate õiguste teostamise ja nende tõlgendamise üle.