Valitsus kaotas lõplikult vaidluse riikliku lepitaja osas

16. veebruar 2011

Allikas:Postimees

 

Riigikohus otsustas mitte võtta menetlusse riigi kassatsioonkaebust, mis tähendab, et valitsus kaotas lõplikult ametiühingutega peetud vaidluse Henn Pärna riiklikuks lepitajaks nimetamise üle.Ringkonnakohus otsustas eelmise aasta novembris jätta rahuldamata vabariigi valitsuse apellatsioonkaebuse ja muutmata Tallinna halduskohtu 1. juuni otsuse, mis tühistas valitsuse korralduse nimetada Henn Pärn uuesti riiklikuks lepitajaks.

 

Tallinna halduskohus tühistas 1. juunil valitsuse korralduse nimetada Henn Pärn uuesti riiklikuks lepitajaks, rahuldades sellega Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) kaebuse, milles ühingud kinnitasid, et Pärna nimetamine uuesti ametisse polnud seaduslik ning valitsuse korraldus tuleb tühistada.

 

EAKL ja TALO vaidlustasid eelmise aasta jaanuaris Tallinna halduskohtus valitsuse otsuse nimetada Henn Pärn uuesti riiklikuks lepitajaks. EAKL ja TALO leidsid, et valitsuse korraldusel puudub õiguslik alus, kuna otsus langetati ilma töötajate ja tööandjate keskliitude kokkulepet saavutamata.