Samuti vahetus ametiühingute teine esindaja nõukogus. Seni Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindanud nõukogu liikme Mall Kolju asemel kuulub nüüdsest nõukogusse TALO juhatuse esimees Ago Tuuling.

 

Töötukassa nõukogu uue esimehe Harri Taliga sõnul on ja jääb töötukassa tähtsaimaks ülesandeks tagada töötutele parim võimalik teenus tööle tagasi saamiseks ning hüvitiste väljamaksmine. „Tähtis on, et töö kaotanud inimesed saaksid võimalikult kiiresti taas tööle asuda, sest mida lühem on töötuse periood, seda kasulikum nii inimesele, majandusele kui ka kogu ühiskonnale,“ rõhutas Taliga.

 

Teiste teemade seas oli päevakorras Tööhõiveprogrammi 2012-2013 lähtekohtade ja ettepanekute arutelu. „Töötukassa üheks suuremaks ülesandeks lähiaastatel on vähendada pikaajalist töötust, mis on Eestis olnud läbi aegade kõrge,“ rääkis Eesti Töötukassa juht Meelis Paavel. „Lahendusena näeme siin eelkõige sisulise koostöö laiendamist kohalike omavalitsustega,“ lisas Paavel.

 

Uus esimees määrati ametisse alates tänasest, 31. augustist ning tema volitused kestavad järgmise aasta 30. augustini.