Tööpäeva lõpp ja puhkepausid

14. detsember 2017

Küsimus: tegemist on liinitööga ja töö toimub vahetustega. Tööajakava alusel algab tööpäev kell 8.00 ja lõppeb 20.45. Töölepingus on märgitud tööpäeva pikkuseks 12 tundi. Tööandja arvestuse kohaselt peaks tööpäev lõppema 21.00, aga töötajale vastu tulles on tööpäeva lõpp 20.45. Puhkepause on kokku 4 (15 min) pluss 30 minutiline lõuna. Minu arvates peaks tööpäev lõppema 20.30. Pausid on fikseeritud töösisekorraeeskirjades. Mis kellast peaks lõppema tööpäev, kuidas arvestatakse pausid päeva tööaja sisse?


Vastab Tööinspektsioon nõustamisjurist Kaire Saarep:

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 47 lg 2 kohaselt on kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tegemist on tavaliselt puhkeajaga einetamiseks ja puhkamiseks, mida tööaja hulka ei arvestata.


Kui tegemist on 12-tunnise tööpäevaga, tuleb seaduse kohaselt töötajale ette näha üks 30-minutiline tööpäevasisene vaheaeg. Seejuures on oluline märkida, et tööandja ja töötaja võivad, arvestades töö iseloomu, kokku leppida ka pikemas tööpäevasiseses vaheajas. Vaheaega tööaja hulka ei arvestata. Kui aga puudub võimalus töökohast lahkumiseks (näiteks lasteaed, kus pole võimalik lapsi järelevalveta jätta), loetakse see aeg tööaja hulka.


Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 9 lg 31 kohaselt peab töötajale võimaldama suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul tööpäeva või töövahetuse jooksul vaheajad, mis arvestatakse tööaja hulka. Seega olenevalt töö iseloomust näeb seadus ette ka teatud erisused tööpäevasiseste puhkeaegade osas. Nimetatud pauside pikkuseks on 10 – 15 minutit. Õigus puhkepausidele on näiteks müüjatel, kassapidajatel, liinitöötajatel, baaridaamidel, ettekandjatel jne. Nende pauside võrra tööpäev ei pikene.


TLS § 47 lg 1 kohaselt on tööaja korraldamine, sh töögraafikute koostamine, tööandja ülesanne. Tööandja määrab tööaja alguse, lõpu ja tööpäevasisesed vaheajad. Töötaja on kohustatud käima tööl tööandja koostatud töögraafiku alusel. Töögraafikust koostades peab tööandja arvestama töötaja töökoormust ja kohustuslikku töö- ja puhkeaja regulatsiooni.

 Kui töötajal on tööpäeva sees üks 30-minutiline paus, mis arvatakse tööajast välja ning 4 pausi, mis tulenevad riskianalüüsist, mis arvatakse tööaja sisse, siis juhul kui töötaja tööpäev algab kell 8.00 ja lõpeb kell 20.45, siis on töötaja tööaeg kokku kestnud 12 tundi ja 15 minutit, tööpäev koos pausiga on kestnud 12 tundi ja 45 minutit.

                                                                                                            Allikas: vastused.ee