Töölepingu seadus läheb muutmisele

19. aprill 2011

Riigi, ametiühingute ja tööandjate läbirääkimised töölepingu seaduse muutmiseks algavad aprilli lõpus

Ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga ja sotsiaalminister Hanno Pevkur tõdesid tänasel kohtumisel, et töölepingu seadus vajab mitmes küsimuses täpsustamist. Esimene kolmepoolne kohtumine selles küsimuses leiab aset 29. aprillil, teatas ametiühingute keskliit.

Taliga väitel andis minister kohtumisel mõista, et suur osa ametiühingute esitatud muudatusettepanekutest on igati mõistlikud ning jõuavad tõenäoliselt peagi ka töölepingu seadusesse.

«Samas on meie ettepanekutes ka mitmeid põhimõttelisi küsimusi, mille osas võib eeldada keerulisi läbirääkimisi – näiteks tööandjale rikkumise eest määratavad sanktsioonid, koondamise keelamine palgalangetusega mittenõustumise korral, töölepingu lõppemine ebaseadusliku koondamise puhul jms,» nentis Taliga.

Ametiühingud esitasid aprilli alguses sotsiaalministeeriumile ja tööandjate keskliidule 25 ettepanekut 2009. aastal suvel jõustunud töölepingu seaduse ja teiste tööõigusaktide muutmiseks, et suurendada töötajate kaitset töösuhetes ning motiveerida tööandjaid seaduskuulekamalt käituma.

 

                                                                                                       Äriuudised E24