Tööinspektsioon kontrollib väikekaupluste töö- ja puhkeaega

4. juuni 2018

Tööinspektsioon alustab 1. juunil sihtkontrolli, mille käigus kontrollitakse töö- ja puhkeaja järgimist väikestes kauplustes.


Sihtkontrolli eesmärk on tõsta töötajate ja tööandjate teadlikkust puhkepauside vajalikkusest. Tööinspektsioon kontrollis väikepoode kaks aastat tagasi, mil ühe suurima probleemina tõusetus just töö- ja puhkeajast kinni pidamine. Väikepoodides alahinnatakse pidevalt püsti seistes töötamisest tekkivaid terviseriske. Samuti peavad vahetused liigkoormuse vältimiseks olema mitte pikemad kui kaheksatunnised. Tööandjatel tuleb meeles pidada, et töötajatel tuleb võimaldada võtta puhkepause ka tihedatel tööperioodidel.


Seekordsest sihtkontrollist ettevõtteid eelnevalt ei teavitata.


Täpsemat infot töökeskkonna ja töösuhete üldnõuete kohta on võimalik leida Tööelu portaalist: http://www.tooelu.ee/


Täpsustavaid küsimusi saab esitada aadressil jurist|ät|ti.ee või infotelefonil 640 6000

                                                                                                      Allikas: Tööinspektsioon