Tööandjad: töölepingu seaduse muutmine oleks ennatlik

18. veebruar 2011

Pärast töölepingu seaduse kehtimahakkamist viis tööandjate keskliit eelmisel sügisel oma liikmete seas läbi küsitluse, uurides ettevõtete kogemust seaduse rakendamisel.

Suur osa vastanutest leidis, et seaduse üle otsustamiseks on aastane kogemus liialt lühiajaline.

Vastustest nähtus, et ettevõtjad hindavad kõrgelt töösuhete paindlikkust, mida uus seadus võimaldab. Ilmnesid ka mõningad erinevad probleemid, kuid vajab kaalumist, milliseid neist saab lahendada seadusemuudatusega.

Keskliidu hinnangul oleks töölepingu seaduse muutmise küsimuse juurde mõistlik tagasi pöörduda pärast Riigikogu valimisi

                                                                                           Allikas: Tööandjate keskliit