Tööandjad ei toeta EAKL-i ettepanekut usaldusisikute vallandamise osas

13. september 2016

Tööandjate keskliit leiab, et ametiühingute keskliidu (EAKL) ettepanek, et tulevikus ei saaks usaldusisikute töölepingut üles öelda ilma ametiühingu või töövaidluskomisjoni nõusolekuta, oleks tööandjale liialt koormav ja bürokraatlik.


"Selline töölepinguseaduse täiendus tähendaks, et iga kord tuleks tööandjal töövaidluskomisjoni pöörduda, kuna tõenäosus, et töötajat esindama valinud töötajad on nõus oma esindaja töölepingu ülesütlemisega, on väga väike," kirjutab tööandjate keskliit kommentaariks ametiühingute ettepanekutele.


Kehtiv regulatsioon, mille kohaselt peab tööandja enne töötajate esindajaga töölepingu ülesütlemist arvamust küsima, motiveerib keskliidu hinnangul tööandjat piisavalt kogu protsessi põhjalikult läbi mõtlema ja põhjendama. Alusetu ülesütlemise osas on töötajate esindajal muud seadusest tulenevad võimalused nagu kõikidel teistel töötajatel ning ühtlasi õigus suuremale hüvitisele ja ka tööle ennistamisele.


Lisaks puudub tööandjate hinnangul hetkel seisukoht, kas kohus või töövaidluskomisjon on valmis endale võtma EAKL-i pakutavat rolli. "Tuleks mõelda ka, kas töövaidluskomisjon või kohus on üldse pädev organ, kes suudab hinnata tööandja majanduslikku seisu, tööandja inimressursiga kaasnevaid valikuid ning langetada sisuliselt pädevaid otsuseid töösuhte jätkumise või lõpetamise osas tööandja asemel," seisab kommentaaris.

Kevadel küsis sotsiaalministeerium sotsiaalpartnerite arvamust alaealiste töötingimuste ja IT-sektori ja tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni osas. EAKL saatis ministeeriumile seepeale kuus ettepanekut, milles soovitakse ennekõike töölepingute ülesütlemisega seotud punkte muuta – sealhulgas töötajate hoiatamist ja töötajate esindajate tõhusamat kaitset.

Muudetud seadus suurendaks töötajate õiguskindlust ja lihtsustaks töölepinguseaduse igapäevast rakendamist.


Eesti Tööandjate Keskliit leiab pärast liikmetega konsulteerimist ja analüüsimist, et EAKL-i ettepanekud töölepingu seaduse muudatusteks ei ole vajalikud, kuna ettepanekutes esitatud soovitused on kehtivas seadusandluses juba täidetud või ei täida seatud eesmärki.

                                                                                                                        Allikas: BNS