Tippeksperdid kontrollivad Eesti tööõiguse vastavust rahvusvahelistele standarditele

23. august 2017

Täna Tallinnas ametiühingute majas toimuval konverentsil arutlevad maailma tööõiguse tippeksperdid selle üle, millised on Baltimaade tööõiguse kitsaskohad ja võimalused. Eraldi tuleb ettekandele ekspertarvamus Eesti tööõiguse vastavusest rahvusvahelistele tööstandarditele.Põhjamaade Ametiühingute Nõukogu korraldatud konverentsil võtavad sõna mitmed tööõiguse tippeksperdid, sealhulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) endine tegevjuht Kari Tapiola ja Helsinki Ülikooli eraõiguse professor Niklas Bruun.

 

ILO põhiõiguste konventsioonide rakendamist uurinud Bruun toob Eesti tööõiguse olulisemate probleemidena välja riigiametnike läbirääkimis- ja streigiõiguste piiramise, soolise palgalõhe ja statistika kogumise vähesuse.

 

Nende probleemide lahendamiseks pakub Bruun välja valitsustasandil kolmepoolse sotsiaaldialoogi kehtestamise ning sotsiaalpartnerite tõhusama koolitamise töösuhete vallas, mis peaks tema sõnul olema ka valitsuse huvides.

 

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on oluline kontrollida, et Eesti töötajatele oleks tagatud kõik rahvusvahelised põhiõigused ühinemisvabadusest kuni piisava kaitseni töötuse korral. „Siin ei piisa ainult seaduste võrdlemisest, tähtis on vaadata ka seda, kas ja kuidas vastavaid seadusi täidetakse,“ rääkis Peterson.

 

Konverents algab kell 10.30 Eesti Ametiühingute Keskliidu konverentsisaalis aadressil Laulupeo 24, Tallinn.

                                                                                                                        Allikas: EAKL