Tasub teada!

4. aprill 2020

Eriolukorras on tööandjal õigus vähendada töötaja töötasu, kuid töötajal on kasulik teada oma õigusi.


1. Tööandjal pole õigust saata töötajat tasustamata puhkusele
2. Haigekassa hakkab eriolukorras maksma esimeste haiguspäevade eest hiljemalt 1. maist, hetkel ei maksta.
3. Töövõimetuslehe korral on töötajal mõistlik esitada avaldus Haigekassasse tulumaksu mitte arvestamiseks. Avaldus Haigekassa kodulehel.
4. TLS § 37 kohaselt on töötajal õigus nõuda tööandjalt töötundide vähendamist proportsionaalselt töötasu vähendamisega. Avalduse peab esitama töötaja.
5. TLS § 35 rakendamisel peab tööandja maksma töötajale tema keskmist palka. 
6. Juhul, kui tööandja ei kindlusta töötajat kokkulepitud tööga, tuleb tööandjal maksta töötajale kokkulepitud töötasu. Kuupalgalise - kuupalka, tunnitasulisele - normtöötundide alusel tunnitasu.
7. Perioodi jooksul tegemata töötunde ei pea töötaja tegema järgi järgnevate perioodide jooksul.
8. Ära lahku töölt “omal soovil” või “poolte kokkuleppel”, siis jääd ilma töötuskindlustushüvitisest.