Sander Vaikma: Minister eirab ametiühingute seisukohta

12. august 2016

Intervjuus on lõik, kus minister väidab, et kahe ametiühingu juhil on soov Eesti ametiühingute keskliidu esimehele Peep Petersonile kaikaid kodaratesse loopida. Kes on need kaks ametiühinguliidrit ja milles seisneb kaigaste loopimine, jääb selgusetuks.


Kummastav on lugeda ministri kommentaare EAKLi-siseste hõõrdumiste kohta. On õige, et kahjuks ametiühingute keskliidud (peale EAKLi teenistujate ametiliitude organisatsioon TALO) ja Eesti tööandjate keskliit esimeses voorus lepitaja nimetamise osas kokkuleppeni ei jõudnud ning vastavalt seadusele kuulutati välja avalik konkurss.


EAKLi volikogu, kuhu kuuluvad kõigi EAKLi 18 liikmesorganisatsiooni esindajad (kokku 30 liiget), võttis 17. juunil vastu ühehäälselt otsuse, mis edastati minister Ossinovskile. Kuna samasuguse otsuse oli juba varem teinud TALO, näitab see, et ametiühingutes ei ole erimeelsusi riikliku lepitaja kandidaadi osas. Seega on ministri väited ainult kahe ametiühinguliidri “sõjakäigust” Peep Petersoni vastu absoluutselt alusetud. Pigem jääb mulje, et minister ise üritab EAKLis pingeid üles kütta.


Aga nüüd veel kõige imelikum väide ministri suust: “... jagatud on igasuguseid kommentaare, mis tulevast koostööd riikliku lepitajaga ei soosi.”


Ametiühingute keskorganisatsioonide kandidaadil, keda tõenäoliselt toetab ka tööandjate keskorganisatsioon, on seega sotsiaalpartnerite toetus. Sellest lähtudes tekibki küsimus, kas minister on ainuisikuliselt juba otsuse langetanud ja see otsus ei ühti tööturu osapoolte sooviga.


Sellisel juhul on koostöö edutus kindlustatud. Kui see on nii, tehku igaüks ise oma järeldused sotside propagandast sotsiaalse kaasatuse suurendamise kohta.                                                                                                                                            Allikas: Pärnu Postimees