Prisma seisukoha kajastamine Helsingin Sanomates

17. juuli 2010

Ootame Prismalt ausust ja koostööd

Eesti Prisma-keti tegevdirektor Janne Lihavaineni kirjutises (Helsingin Sanomat avaldatud
arvamus 13.7.) on kaheldavaid väiteid ja puhast huumorit. Huumoriks võib ka pidada Lihavaineni poolt käsitletud seost riigikulude kärpimise ja Prisma palgakulude vähendamise vahel. Kas Prisma palgakärpimisel oli märkimisväärne abi Eestis eurole üleminekul? Või leiab ta, et äriühing saab avaliku sektori kulude kärpimise lainega soodsalt kaasa minna?
Naljakas on Lihavaineni argument, et soodsa ostukorviga võtab Prisma endale sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte tiitli.

Selle loogika põhjal väärivad lapstööjõudu kasutavad arengumaade ettevõtted tunnustust!
Kui hinnasõda peetakse töötajate toimetulekuvõime languse hinnaga, ei saa Prismat pidada head eeskuju andvaks ettevõtteks Eesti kaubandusmaastikul.
Lihavaineni sõnul maksab Prisma kaubandussektoris kõrgeimat palka. Prisma 650 müüjast rohkem kui pooled töötavad täistööajaga, teenides brutopalgana 6.800 krooni kuus (435 €), umbes 25 % müüjatest töötavad osalise tööajaga - nende töötasu küündib veidi üle kehtiva miinimumpalga.
Sellise palgatasemega ei ole Prisma oma tegevusala kõrgeim palgamaksja
Lihavainen käsitles artiklis usaldusisiku koondamist, andes sellega ebatõest infot. Lihavainen ei saa rääkida usaldusisiku erikohtlemisest, sest palga langetamise mittenõustumise tõttu koondati ühtekokku 11 töötajat, kellest üks oli usaldusisik.
Kohtusse pöördumisel ei ole teemaks ei ole usaldusisiku koondamise, vaid koondamise sildi all 11 töötaja väljavahetamine odavama tööjõu vastu.
Lihavainen väitis, et Prisma oli jõudnud PAMi ja ETKAga kokkulepe, millega usaldusisik ei nõustunud, ei vasta tõele. ETKA oli valmis sõlmima tööandjaga kokkuleppe usaldusisikuga töölepingu lõpetamise kohta poolte kokkuleppel vaid juhul, kui Prisma sõlmib ametiühinguga kollektiivlepingu. Kollektiivlepinguga pidi kinnitab Prisma poolt meedias kõlanud lubadusi: palkade vähendamine on ajutine ehk 2011 aasta mais taastuvad endisel palgamäärad ja palgamäärasid kuni 2011 aasta maini ei langetata. Prisma nende tingimustega ei nõustunud jausaldusisik koondati.
Lihavainen on öelnud, et olukord on ettevõtte ja ametiühingu suhtele tõeline proovikivi. Head suhted ei saa põhineda sellel, et ametiühing nõustub tööandja diktaadiga. Hea suhe
eeldab kahte võrdset ka koostööks valmis osapoolt. Kes aktsepteerivad teineteise huve ja tegutsevad ühiselt kompromisside saavutamise ja sektori jätkusuutlikkuse
nimel. Ametiühing on selleks valmis. Kas ka Prisma?

Elle Pütsepp
ETKA esimees