Korduva töötu hüvitise ooteaeg lüheneb

11. veebruar 2011

Riigikogu võttis neljapäeval, 10. jaanuaril 2011 vastu parlamendi sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatused, mis võimaldavad pärast lühiajalist tööd taas töötuks jäänul hüvitist saada lühema ooteaja järel.Eelnõu poolt hääletas 78 parlamendi saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud.

 

Eelnõu üks eesmärke on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks. Nii on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda.

 

Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele seitsme- ja 60-päevast ooteaega. See tähendab, et nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast.

 

Ka võimaldab eelnõu asendada töötukassasse vastuvõtule tulemise sidevahendi teel pöördumisega, muutes töötukassaga suhtlemise paindlikumaks.

Kohustusliku töötukassasse vastuvõtule tulemise võib eelnõu järgi edaspidi asendada telefoni teel ühenduse võtmisega, juhul kui töötu osaleb tööturukoolitusel või tööpraktikal.

 

Ka võib vastuvõtule tulemise asendada sidevahendi teel pöördumisega kolme kuu jooksul tööotsimiskava koostamisest alates, kui töötukassa hinnangul suudab inimene leida töö iseseisvalt ega vaja muid tööturuteenuseid kui teavitamine ja töövahendus.

 

                                                                                                 Allikas: BNS