Tööandjate kiirküsitlus kevad 202025% tööandjatest on langetanud põhipalkasid, 16% plaanib seda teha

8. mai 2020

Kehtestatud eriolukord, sellest tulenevad piirangud ja majanduskriis on senise kiire palgakasvu mitmetel tegevusaladel langusele pööranud. Kui tavaliselt vaadatakse aasta alguses töötajate palgad üle, siis sel aastal ei ole üle pooled (61%) tööandjatest viimastel kuudel (veebruar–aprill 2020) põhipalkasid muutnud. 14% on neid tõstnud ja veerand (25%) langetanud, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee 698 tööandja osalusel aprillis korraldatud kiirküsitluse tulemustest.Neist vähestest, kes on töötajate põhipalkasid tõstnud, on kolmandik teinud seda kõikide töötajate puhul, ülejäänud teatud töötajate gruppides, sagedamini spetsialistide ja oskustööliste ametirühmas. Rohkem oli põhipalkasid tõstnud vastajaid panganduse ja kindlustuse tegevusalalt, riigiasutustest, tervishoiust ja sotsiaalhoolekandest ning jaekaubandusest. Põhipalkade kasv jäi sagedamini 5–10% piiresse.

 

Organisatsioonides, kus põhipalkasid oli viimastel kuudel langetatud, tehti seda reeglina kõikide töötajate puhul, teistel juhtudel osades töötajate gruppides, veidi sagedamini juhtidel.

 

Uuringus osalenud majutuse, toitlustuse ja turismiettevõtetest oli töötajate põhipalkasid langetanud 62% vastajatest. Rohkem oli põhipalkade vähendajaid ka meedia ja ajakirjanduse, haldus- ja abitegevuste ning kultuuri, spordi, meelelahutuse ja vaba aja tegevusaladel. Põhipalkade langus jäi sagedamini 21–30% piiresse, aga mitmetes ettevõtetes oli see ka suurem.

 

Lähikuudel (aprill–juuni 2020) kavatseb töötajate põhipalkasid tõsta 5% tööandjatest ja 16% plaanib palkasid vähendada. Üle pooled (53%) põhipalkasid muuta ei kavatse ning 27% ei oska öelda, kas nad muudavad lähiajal põhipalkasid.

 

Enamikus organisatsioonides, kus plaanitakse põhipalkade langust, puudutab see kõiki töötajaid. Kavandatud langus jääb sagedamini 21–30% piiresse.

 

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldasid tööandjate kiirküsitluse aprillis 2020 ja sellele vastas 698 tööandjat erinevatelt tegevusaladelt ja piirkondadest.

 

Vaadake ka infograafikuid Palgainfo Agentuuri kodulehel:

https://www.palgainfo.ee/osale-uuringus/toeoeandjate-kiirkuesitlus-kevad-2020/

 

Lisainformatsioon:

 

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht

Tel: 509 3039; e-post: kadri@palgainfo.ee

 

Anton Kuznetski, Palgainfo Agentuuri arendusjuht

Tel: 522 8444

 

Henry Auväärt, CVKeskus.ee turundusjuht

Tel: 5866 8874; e-post: henry.auvaart@cvkeskus.ee