Juhtimiskoolitaja: sa ei saa palga eest osta seda, et inimesed mõtleksid kaasa

4. mai 2018

Palga eest ei ole võimalik pühendumis osta. Saad osta ainult inimese aega, mitte seda, et nad mõtleksid kaasa, ütles Motivaator.ee asutaja, juht ja koolitaja Kaido Paljumaa Eesti Koolitus ja konverentsikeskuse konverentsil Juhtimine 21.sajandi


Pajumaa sõnul on paljud juhid arengukahvlis. Suurem osa tänastest juhtidest on olnud tippspetsialistid. Sellest rollist aga võetakse juhiks saades kaasa varem edu toonud käitumismudelid: ollakse kontrolliv, tehakse kõik ise ära. Pajumaa sõnul säilib paljude juhtide jaoks endine singulaarne teekond.


Juhiks saades jaguneb tee aga kaheks: tööks protsessidega ning tööks inimestega. Kui spetsialist on olnud tehnilise iseloomuga, siis võib juhtuda, et ta ei taha inimestega tegeleda. Tehnilisest spetsialistidest juhtidele meeldib tulemusi märkida Excelisse, sest seal on konkreetsed numbrid mida saab mõõta. Inimestega tegelemine on nende jaoks aga lihtsalt tüütu kohustus.


Juhi fookus on tööl, teda huvitavad töö kvaliteet, plaani täitmine, kulud, tähtajad, käive ja kasum, klientide rahulolu, turuosa ja eelarve.


Kui paljusid töötajaid tegelikult huvitab, kui suur on ettevõtte turuosa, kes näiteks ei saa sellepärast öösel magama jääda, et turuosa on veidi vähenenud, küsib Pajumaa. Töötajat huvitab tema sõnul kindlustunne, töö tähendus, töörõõm, otsustusvabadus ja meeskonnatunne.


Nende kahe vahel on vastuolu. Kuidas seda aga ületada? Kuidas saada endale pühendanud töötaja, kes panustaks ning mõtleks kaasa, kuidas ka ettevõttel paremini läheks?


Pajumaa sõnul ei saa juht öelda, et teda ei huvita, kuidas inimesed ennast tunnevad. „Mida rohkem juht hakkab tegelema inimeste personaalse arendamisega, siis seda rohkem tulevad töötajad talle vastu,“ kinnitas ta. Juht on võetud tööle selleks, et ta midagi ära teeks, tulemusi saavutaks ja seda ei saa ta teha ilma inimesteta. „Kui ma tahan, et inimesed teeksid midagi minu heaks, siis pean rohkem proaktiivselt huvi tundma, mis neid huvitab,“ tõdes ta.


Selleks, et inimene saaks pühenduda on Pajumaa sõnul vaja kolme tingimust

  1. Meeskond- Pean tundma, et meeskond on see kuhu ma tahan kuuluda. Oluline on usaldus, teadmine, et me teeme asju ühe eesmärgi nimel
  2. Tegevjuht-tema maalib ettevõtte näo
  3. Otsene juht – tema on kõige olulisem. Seda inimest kohtab töötaja kõige tihedamini. Palapäev on üks kord kuus, aga otsest juhti pead igal tööpäeval nägema.

Kui varasema juhtimise definitsiooni kohaselt tähendab juhtimine eesmärkide saavutamist inimeste kaudu, siis uus, 21.sajandi juhtimise definitsioon kohaselt tähendab juhtimine inimeste sisemiste motivaatorite ja vajaduste väljaselgitamist , et tekitada inimestes tunne, et nad tahavad seda tööd selles ettevõttes koos selle juhiga teha.

                                                                                                             Allikas: Ärileht