Turvatöötajate Ametiühingu üldkoosolek.

25. oktoober 2010

Turvatöötajate Ametiühingu üldkoosolek toimub 01.11.2010 Viimsi Athena Konverentsikeskuses.

Turvatöötajate Ametiühingu üldkooosoleku  päevakord on järgmine:

 

1.Üldkoosoleku avamine.

2.Koosoleku protokollija valimine

3.Juhatuse aruanne tegevusest
 Ettekanne Matti Pork - Turvatöötajate Ametiühingu esimees

4.TAÜ esimehe kandidaadi platvorm
 Ettekanne Arno Karu
5.Ametiühingu tegevuse printsiibid ja väljakutsed
 Ettekanne Elle Pütsepp- ETKA esimees

6.TAÜ esimehe valimine

7.TAÜ juhatuse valimine

8. Info ja vaba mikrofon


 

Jooksvad küsimused ja probleemid

Matti Pork
TAÜ esimees
matti.pork@gmail.com