Euroopa restruktureemise (ettevõtete ümberkorralduste) monitooring

18. august 2010

Eurofound avaldas kvartaalse Euroopa Restruktureerimise (ettevõtete
ümberkorralduste) Monitooringu (ERM) , mis hõlmab 2010. aasta 2. kvartalit :

Kahe kaotatud töökoha kohta on Euroopas loodud üks uus töökoht (Dublin, Iirimaa)

Üleilmne majanduskasv on hoogustumas, kuid Euroopa järgib
hilinemisega teiste suurte arenenud majanduspiirkonda (Aasia, USA) muudatusi, näitas
Euroopa Restruktureerimise (ettevõtete ümberkorralduste) Monitooringu (ERM)
kvartaliaruanne . Valitsuste kitsendavad eelarvepoliitikad tekitavad tõenäoliselt
uusi piiranguid majanduskasvule ja võivad viia ulatuslikule ümberkorraldusele
riikide avaliku sektori tööhõives. Ajavahemikul 1. aprillist 2010 ja 30. juunini
2010 uuris ERM  kokku 214 ümberkorraldamisega seotud juhtumit, millest 141 olid
seotud  kokkuvõttes töökohtade kadumisega. Kokku teatati kvartalis ligikaudu 50,000
töökoha kadumisest, võrreldes veidi alla 25000 uue töökoha loomisega .

Euroopa majandus  näitab stabiliseerumise märke ja järkjärgulist tagasipöördumist
enam tavapärase struktuuriga kasvuperioodi pärast äärmiselt turbulentseid 2008-2009
aastaid. Töötuse tase ELis on stabiliseerunud 9,6%-l (mai 2010), kuid on ligi kolme
protsendipunkti võrra suurem kui kriisist tingitud languse alates, 2008 aasta
alguses,   Üle üheksa miljoni inimese oli  esimeses kvartalis 2010 vähem tööga
hõivatud EL 27s riigis võrreldes hiljutise kõrgtasemel tööhõive perioodiga
(kolmandas kvartalis 2008) ehk umbes 210 miljonit töötajat võrrelduna 219,5
miljoniga

Nagu eelmises kvartalis, oli aruandeperioodi  suurim töökohtade kadumine (5167
töökohta).autotootmise  sektoris  Teine  sektor oli finantsvahendus (4789 töökoha
kaotust kvartaliga), järgneb avalik haldus/ riigikaitse (4755 töökohta) ja
kindlustus/pensionid (3760 töökohta).

Aruanne näitab ka, et enim kadus töökohti Suurbritannias 10318 töökohtade kaotust,
järgnesid Itaalia (7245 töökohta), Prantsusmaa (5948 töökohta) ja Poola (4754
töökohta). Samal perioodil riikidest suurim arv uusi töökohti tekkis Rumeenias (4895
töökohta) Suurbritannias (3785 töökohta). Iirimaalt ja Slovakkiast tuli teatad 2930
ja 2890 töökoha tekkimisest.

Jaekaubandus oli jätkuvalt esirinnas uute töökohtade loomisel ( 5022 uut töökohta
teises kvartalis 2010). Teine sektor uute töökohtade loomisel on autotootmine (4562
töökoha juurdekasv), järgnesid teised äritegevusega (2060 uut töökohta) ning arvuti
ja sellega seotud tegevused (1850 uut töökohta).

ERM uurib  ettevõtete suuremahuliste ümberkorralduste mõju tööhõivele EL27
liikmesriigis ja Norras. Monitooringu jaoks valitakse igas riigis välja 3-4
tüüpjuhtumit ja tehakse nendest kokkuvõte. Valiku tegemisel lähevad arvesse
juhtumid, kus tekib või kaob vähemalt 100 töökohta , või mis puudutavad vähemalt 10%
tööjõust üle 250 töötajaga ettevõtetes

Originaalist
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/templates/displaydoc.php?docID=56  

 


vahendas Kalle Kalda

Tartu Haridustöötajate Liit