Euroopa osalise tööajaga töötamise kavad on hea näide, kuidas tööturu kohandumise kulusid jagada

29. november 2010

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, Dublin, Iirimaa

Tööturu kohandumise kulusid saaks laiemalt jagada, kui kasutada riigi- ja omavalitsuste poolt subsideeritud lühiajalise töötamise kavasid, tuleb välja  2010.a   Euroopa Ümberkorralduste Monitori (ERM) aastaaruandest, mida täna esitleti Euroopa Tööhõivestrateegia Foorumil  BrüsselisNii nagu viimase kahe aastakümne jooksul toimus ümberorienteerumine passiivselt tööturupoliitikalt aktiivsele, peaks nüüd paindlikule turvalisusele (flexicurity)  orienteeritud süsteem võtma aktiivsema hoiaku osalise tööajaga töötamise kasutamiseks , väidab Eurofound oma raportis.

Kunagi varem ei ole osalise tööajaga töötamise skeemid olnud nii märgatavad kui viimase kahe aasta jooksul. Paljud liikmesriigid on laiendanud oma olemasolevaid kavasid ja teised on need kasutusele võtnud esmakordselt. Selliseid süsteeme peetakse edukateks ja nad on laialdaselt leevendanud väga tõsise majanduslanguse ränka mõju. Tööaja vähendamine oli eriti levinud Saksamaal, Belgias, Itaalias, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis (Inglismaa) ja Rootsis. Sellele vastanduvad Tšehhi, Slovakkia, Bulgaaria, Portugal, Sloveenia, Ungari, Hispaania ja Leedu, kus enamasti kohandumine on  toimunud töökohtade kadumisega.

Kokkuvõttes - vastavalt raportile kolmekordistus  aastatel 2008 ja 2009 majanduslikel põhjustel  lühendatud tööajaga töötajate arv (mitte ainult riiklikult toetatavate skeemide abil), olles ligi kaks miljonit. Tänavune  Euroopa Rekonstrueerimise Monitori (ERM) aastaaruanne sisaldab analüüsi  lühiajatööst kogu Euroopa Liidus. Samuti käsitletakse osalise tööajaga töötamise võimalusi  ja töölepingu ajutist peatamist kui ELi "paindliku turvalisuse meetmete ühtseid põhimõtteid." Aruanne näitab, mil määral paljudes riikides on tööturu osapoolte vahel riiklikul tasandil  saavutatud tõeline üksmeel , luues nii usaldust ja ühist arusaamist.

Euroopa Rekonstrueerimise Monitori 2010 aasta aruanne  "flexicurity laiendamine - osalise tööaja skeemide potentsiaal" on saadaval: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1071.htm
 
Vahendas
Kalle Kalda
EAKL ja TALO esindaja Eurofoundi nõukogus