ETKA volikogu Viimsi SPA seminarikeskuses

1. juuni 2010

Esmaspäeval, 7.juunil, algusega 9.30, koguneb Viimsi SPA seminarikeskusesse Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate volikogu.

Päevakord:

ETKA 2009 a. majandusaasta aruanne, Elle Pütsepp

  1. Sooline võrdõiguslikkus, Margit Sarv

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik M. Sarv annab ülevaate ebavõrdse kohtlemise levinumatest kaasustest. Toimub praktiline grupitöö.

  1. ETKA arengukava, Triinu Sõelsep.
  2. Kutsetunnistus ja selle vajalikkus, Marika Merilai.

Kaupmeeste Liidu tegevdirektor M. Merilai annab ülevaate kutsestandarditest. Selgitab kutsetunnistuse vajalikkust ning selle taotlemise iseärasusi.

  1. ETKA 2010 a. eelarve ja I kvartali eelarve täitmisest, Elle Pütsepp
  2. Volikogu liikmed saavad sõna lahendamist vajavate probleemide käsitlemiseks.

 

Lisainfo Elle Pütsepp

elle.pytsepp@etka.ee