ETKA Pärnu piirkond korraldas teabepäeva

1. detsember 2009

20. novembril toimunud teabepäeval osales paarikümmend ETKA praegust ja tulevast liiget.

Praeguses keerulises majandussituatsioonis on tähtis toimetulek töö- ja pereelus ning üksteise toetamine.Tööinspektsiooni Lääne Töövaidluskomisjoni juhataja Ilona Küüts rääkis töölepingu seadusest, selle tõlgendamisest tulenevatest probleemidest . ja töövaidlustest.

Püüdsime meeldiva ühendada kasulikuga, algatuseks töine nõupidamine ja pärast väikest vaimset pingutust kehaline virgutus bowlingurajal. ETKA naised hõivasid 3 rada ja läkski võistluseks. Oli naisi, kes veeretas palli esimest korda ja leidus ka päris „kibedaid käsi“. Kuid peale 2-3 tunnist võistlust oli „proffe“ juba suuremal hulgal.

Osalejad jäid üritusega väga rahule ja leidsid, et selliseid üritusi hakatakse korraldama ka edaspidi.. Oli võimalus koos olla, rääkida oma igapäeva muredest, arutada probleeme ja saada konkreetsemaid näpunäiteid.

Kaubandussektorist osalesid Pärnu Majandusühistu, Studio Moderna, Selveri, Lemmikloomapoe, Kanpoli, Lukoil Eesti, Glasmiri,Rapla Tarbijate Ühistu ning hotellisektorist Tervise Paradiis töötajad.

Üritust aitasid korraldada usaldusisik Helgi Rohtlaan ja EAKL-i Pärnu osakonna juhataja Tiina Parkja.