ETKA-PAM seminar Helsingis,28.-30.05.2010

1. juuni 2010

Sel korral pandi suurt rõhku omavahelisele suhtlemisele ja vabale
tutvuskeskkonnale mistõttu oli Sofia selleks suurepärane koht.

 ETKA 20-liikmeline grupp saabus Helsingisse reedel kus võtsid vastu meid
Karin Koikson, Kari Virkkula, Annikki Heikkinen, Marje Järv, Mikko Tapani ja
Markku Saarinen. Tutvuti nii ETKA kui ka PAMi eri osakondade inimestega ja
nende töödega. Laupäevasele seminarile lisandusid veel 12 inimest
Helsingist. Päeva avas Mari Taivanen, kes on PAMi rahvusvaheline
kordinaator. Tema rääkis PAMi koostööst teiste riikidega. Hea oli kuulda, et
Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühinguga tehakse väga palju
koostööd. Samuti teeb Soome palju koostööd Põhjamaadega.

ETKAst ja Eesti Prisma hetkeolukorrast rääkis Elle Pütsepp.

Pärast seminari mindi üheskoos Helsingi kesklinna festivalile „ Maailma
kylässä“, kus sel korral oli teemaks õiglane töö ja esindatud oli ka PAM.