EMSA pressiteade: Sotsiaaldialoog Eesti moodi

25. veebruar 2014

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) pöördus Riikliku Lepitaja poole avaldusega, et alustataks lepitusmenetlust EMSA ja TLG Hotell OÜ (Tallink Hotellid) vahelises kollektiivses töötülis kuna tööandja ei tunnista töötajate poolt valitud ametiühingu usaldusisikute esindus- ega läbirääkimisõigust.


28. jaanuaril 2014.a. tegi EMSA TLG Hotell OÜ-le ettepaneku kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamiseks.

6.veebruaril 2014.a. toimus kohtumine EMSA delegatsiooni ,sh.TLG Hotell osakonna usaldusisikute ja TLG Hotellid OÜ tegevjuhi Taavi Tiiveli vahel. Tööandja sõnum töötajatele oli järgmine: „Ta ei ole nõus ja ei tunnista EMSA-t kui TLG Hotell töötajate täievolilist esindajat ning osapoolt, kellega tema kui tööandja, peaks alustama kollektiivlepingu läbirääkimisi.“

Kohtumise käigus püüti TLG Hotell OÜ juhatuse esimehele selgitada, et puudub võimalus läbirääkimistest keeldumiseks kuna EMSA esindab enam kui 130 ametiühingu liiget ja tema juhitava ettevõtte töötajat, kes on valinud endale seaduslikud esindajad usaldusisikute näol. Lugupeetud hr. Taavi Tiivel arvas selle peale, et see võib küll nii olla, kuid ta jääb siiski oma seisukoha juurde.

EMSA esimees Jüri Lember konstateeris kohtumisel , et tööandja selline suhtestumine sotsiaalsesse dialoogi tänases Euroopas on rohkem kui kummastav ja EMSA ei näe selles olukorras kahjuks muud võimalust kui pöörduda esmalt Riikliku Lepitaja poole ning kui sellest abi ei ole, siis alustada ettevalmistusi mõjusamate meetmete rakendamiseks tööandja suhtes. 

Jüri Lember lisas: “Kuigi tööandjad avalikult justkui soovivad konstruktiivset sotsiaalset dialoogi, siis praktikas käitutakse üsna vastutustundetult ja mõtlematult ning eirates igasugust konstruktiivset koostööd. Leian, et oma töötajatega läbirääkmiste eiramine ei ei ole kindlasti see tee, mis viiks Eesti ettevõtluse edulugudeni.“