EAKL: toetame Reformierakonna algatust parandada töötajate turvalisust

17. detsember 2010

Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul on Reformierakonna tööturu- ja sotsiaalpoliitika programmis mitmeid punkte, mis  võimaldavad poliitilise tahte olemasolul teha tööinimeste turvalisust suurendavaid otsuseid.“Kindlasti oleme huvitatud sellest, et pärast pea kaks aastakümmet peetud arutelusid uuel aastal lõpuks kehtestataks tööõnnestus- ja kutsehaiguskindlustus, mis innustaks tööandjaid parandama töötingimusi ja tagaks töövõime kaotanud inimestele otseselt palgast sõltuva asendussissetuleku,” selgitas Taliga.

 

Ametiühingud peavad sarnaselt Reformierakonnale väga vajalikuks töötute ümberõppele ja elukestvale õppele suunatud vahendite suurendamist.

 

“Eriti soovime siinkohal näha riigi panuse kasvatamist, mis 2011.a. kahaneb absoluutse miinimumini. Loodame, et erakonnad mõistavad vajadust hoolitseda lisaks töötute ümberõppele ka pikaajaliste töötute ellujäämise eest, tagades neile piisava töötuskindlustushüvitise ja toimetulekuks vajalikud teenused ning toetused,” kinnitas EAKLi esimees.

 

Ametiühingute Keskliit kutsub põhjalikule arutelule turvalise paindlikkuse teemal, et erakondade ja sotsiaalpartnerite vahel tekiks ühtne arusaam sellest, kuidas turvalisuse suurendamisega tasakaalustada ühiskonnas tööturu paindlikkust.

 

“Vastupidiselt sellele, mida väidab Reformierakond, on viimased viis aastat tõestanud, et üksnes majanduskasv ei too kõigile elukvaliteedi tõusu ja paremat toimetulekut, teisalt ei suuda riik ja omavalitsused raskustesse sattunud inimesi kriisiolukorras piisavalt toetada. Peame leidma lahendused, kuidas suurendada sotsiaalset turvatunnet, ning arutama ka seda, kui palju raha ja millistest allikatest selleks vajame,” tõdes Taliga.

 

Lisainfo:

Harri Taliga     

Ametiühingute Keskliidu esimees

55 53 48 40