EAKL: Eurobaromeeter näitab ametiühinguliikmete arvu eksitavalt

23. märts 2013

Eesti Ametiühingute Keskliit leiab, et eile avaldatud eurobaromeetri osalusdemokraatia uuringu andmed, mille kohaselt kuulub Eestis ametiühingutesse vaid 3% töötajatest, on eksitavad ja näitavad ametiühinguliikmete arvu Eestis enam kui 2,5 korda tegelikust väiksemana. „Ainuüksi Eesti Ametiühingute Keskliitu kuulus käesoleva aasta alguses ligi 30 000 liiget. Et mullu oli palgatöötajate üldarv Eestis ligi 571 000, on juba ainult EAKL alla kuuluvates haruorganisatsioonides liikmeid 5,2% kõigist Eesti töötajatest,“ ütles EAKL palgasekretär Kaja Toomsalu.

 

„Milline tulemus saadakse, sõltub ka kasutatavast metoodikast. Eurobaromeetri uuringust ei selgu, kas näiteks on arvestatud ka väiksemaid ametiühinguid, mis ühtegi keskliitu ei kuulu,“ märkis Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) esimees Ago Tuuling. „Samuti tuleks arvestada, et liikmelisus on tegevusalade lõikes väga erinev – näiteks Teatriliitu kuulub 80% selle ala töötajatest, samuti kuulub ametiühingusse kolmveerand tele- ja raadiotöötajatest. Ka näiteks kultuuritöötajatest on ametiühingutesse koondunud 35%.“

 

Tuuling ütles veel, et liikmelisuse väike protsent ei tähenda veel, et ametiühingute roll ühiskonnas täitmata jääks. „Prantsusmaal on see number Eesti omaga üsna sarnane, aga ametiühingud on seal arvestatav jõud.“

 

Lisaks EAKL-le ja TALO-le on Eestis veel suur hulk väiksemaid ametiliite ja ka sõltumatuid ametiühinguid,  mis ei kuulu ühegi katusorganisatsiooni alla. Tuntumad neist on õpetajaid koondav Eesti Haridustöötajate Liit ja Eesti Arstide Liit.

Maksuameti paari aasta taguste andmete järgi, mis näitavad tulumaksutagastust ametiühingute liikmemaksult, kuulus ametiühingutesse ligi 8% Eesti töötajatest.

                                                                                               

                                                                                                                 Allikas: EAKL