Rezidor Hotel Grupi vastastikkuse usalduse konverents

28. september 2010

21.- 22. septembrini osalesid ETKA esindajad Riina Oppi ja Katrin Ahmetova Rezidor Hotel Group’i Islandi, Norra, Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Austria ja Taani juhtkondade esindajate ja ametiühinguliikmete ning -ekspertide kohtumisel PAMi konverentsikeskuses Soomes, Petäysis

Konverentsi peamise tegevusena kujundati ühiseid strateegiaid ametiühinguesindajate ja Rezidor EWC (Euroopa Töönõukogu) vahelise koostöö edendamiseks, millega soovitakse tõsta ettevõtte juhtkonna ja töötajate vahelise sotsiaaldialoogi kvaliteeti. 
 
Konverentsi käigus loodeti jõuda juhtkonna esindajatega kokkulepeteni, mis tagaksid selle, et töötajate esindajaid võidaks valida kõikidest EWC (Euroopa Töönõukogu) grupi hotellidest, olenemata sellest, kas hotelli opereerib Rezidor või mõni teine ettevõte juhtimislepingu või frantsiisikokkuleppe alusel.
 
Teiseks soovisid konverentsi korraldajad jõuda juhtkonnaga üksmeelele suurema sotsiaalse vastutustunde küsimuses. Töötajatele tuleks tagada parem töösuhtekindlus kokkulepetega, mis piiravad teenuste sisseostmise mahtu ja ajutiste töötajate kaasamist, edendaks täisajaga töökohtade loomist ning kindlustaks tähtajatute töölepingute sõlmimist, näiteks pakkudes madalhooajal töötajatele täiendkoolitusi.
 
Osalejad on veendunud, et selline strateegiline partnerlus juhtkonnaga võimaldab arendada organisatsioonikultuuri, mis tagaks olemasolevate töötajate püsimise ning organisatsiooni atraktiivsuse uute töötajate silmis