Naiste töö tuleb väärtustada ja ümber hinnata

14. aprill 2014

Euroopas teenivad naised meestest keskmiselt 18 % vähem, Eestis on see number häbiväärselt suur, üle 30 %.


Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimehe  Elle Pütseppa sõnul on meeste ja naiste palkade erinevust võimalik seletada mitmete asjaoludega: ametikohtade ja majandusharude struktuur, osalise tööajaga töö, tööstaaž, naiste poolt domineeritavate töövaldkondade (tervishoid, haridus, kaubandus, teenindus jne) alaväärtustamine ning “puhas” diskrimineerimine ehk täpselt samadel töökohtadel, samade oskustega töötajad saavad erinevat palka.
 
"Eestis kasutatakse praktikat, kus iga üksiku töötaja töötasus lepitakse kokku tööandja ja töötaja vahel.  Lähtuma peaks ettevõtetes ja sektorites ametikoha väärtusest tulenevast palgapoliitikast, mis tagaks töö õiglasema tasustamise. Konkreetse töökoha hindamisel tuleks lähtuda töö iseloomust sellel töökohal" selgitas Pütsepp ning lisas "Töökoha hindamine on eriti oluline “meeste” ja “naiste” tööde võrdlemisel, mis võimaldab määrata iga töökoha väärtuse. See on tõhus vahend naiste palgatöö ümberhindamiseks ja naiste ja meeste palgaerinevuse vähendamiseks".

                                                                                                        


Allikas: ETKA pressiteade