Sotsiaalne turvalisus peab tõusma

10. november 2011

Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul ootab ühiskond lisaks sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkusele ka suuremat turvalisust, mis tänasel sotsiaalkulutuste tasemel pole võimalik.„Olukorras, kus Eesti on madalaimate sotsiaalkulutustega OECD riikide seas ning inimarengu aruanne näitab suurimaid vajakajäämisi just sotsiaalvallas, peaks riigi põhitähelepanu olema suunatud küsimusele, kuidas suurendada inimeste sotsiaalset turvalisust,“ nentis Harri Taliga kommenteerides täna Riigikogus tutvustatavat sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimaluste uuringut.


„Madalate maksude poliitika tulemusena on riigi rahakott jäänud liiga õhukeseks ning on ebaõiglane ja ebaloomulik, et valitsus tahab hoida eelarvet tasakaalus töötu- ja haigekassa reservide abil – ükski arenenud riik ei saaks millegi sellisega välja tulla,“ kinnitas ametiühingujuht.


Ametiühingute Keskliidu esimehe hinnangul ei ole sotsiaalkindlustussüsteemi seest võimalik lisaraha leida ning lahendus pole ka olemasolevate tulude ümbermängimises. „Pikemas perspektiivis aitab probleeme lahendada palgatõus, mis suurendab ka sotsiaalkindlustuse tulusid, kuid turvalisuse suurendamine nõuab lisaraha juba täna,” rõhutas Taliga. Selleks tuleks valitsusel ellu viia maksupoliitilised meetmed, mida Eestile soovitasid tänavu kevad-suvel OECD ja Euroopa Komisjon.


„Töötajate elatustase on sedavõrd madal, et nende maksukoormust suurendada ei saa. Pealegi on Eestis inimeste omaosalus tervishoiukulude katmisel juba täna Euroopa Liidu kõrgeimate hulgas,“ rääkis Taliga.
Allikas: www.eakl.ee