Ametiühing: Rimi avalik valetamine on töötajatele solvav

4. märts 2011

Veebruarikuus algatatud struktuurimuudatused Rimis tõid kaasa paljudele töötajatele palgalanguse. Rimi poeketi kõneisik Andrija Lilleoja väidab Õhtulehes, et keskmiselt jäävad palgamuudatused 1% ulatusse, et paljud Rimi teenindajad võidavad uue struktuuriga hoopis palka juurde ja et töötajaid teavitati eelnevalt palgamuudatusest.

Samuti väidab Rimi, et uue korra algatasid müüjad ise ning keegi ei kaotavat palgas üle 10-15 euro.Selliste valede kõlamine ajakirjanduses solvab paljusid Rimi töötajaid, kes on sunnitud karmi tõega toime tulema. Esiteks ei räägi Rimi tõtt, kui väidab, et teavitas töötajaid eelseisvatest palgamuudatustest. Otse vastupidi – töötajad ei osanud palgakorralduse muutmist aimatagi ja olid hämmingus, kui tööandja hakkas neid ühekaupa välja kutsuma, nõudes töötajatelt kohest nõustumist palgalangusega, ähvardades ja hirmutades vastasel juhul töötaja koondada.

 

Töökaotami­se hirmust nõustusid paljud töötajad palgalangu­sega, kuid oli ka neid, kes hirmule vaatamata palgakärbete kohta põhjendusi küsisid ja palgakärpele alla kirjutamast keeldusid.

 

Selline kompromissitu palgakärpe elluviimine Rimi poolt on vastuolus seadusega, töötajaid survestav ja paljude töötajate jaoks alandav. Tööandja jättis täitmata seadusest tuleneva kohustuse teavitada töötajaid ja ametiühingut eelseisvatest muudatustest, töölepingu muutmise eel ei toimunud ka mingeid läbirääkimisi. Ametiühing pöördus tööandja poole informatsiooni saamiseks.

 

Rimi esindajate avalik bluff teeb töötajatele haiget ka seetõttu, et uued struktuurid ja uus palgasüsteem lõi kõige valusamini just neid töötajaid, kes töötavad Rimis müüjatena ajast, mil ettevõte Eestisse laienes.

 

Muudatuste käigus sai müüjast teenindaja, lisandusid erinevad töökohustused, tuli omandada uued oskused uutes töölõikudes, lisandus töötaja materiaalne vastustus, aga vastukaaluks langetati hoopis töötasu ja kordades rohkem, kui Rimi esindajad avalikkuses väitsid. Näiteks lihameistrite töötasu langes 65- 160 eurot, staažikate letitöötajate töötasu 30-50 eurot, kõige vähem kaotasid töötasus töötajad, kel staaži Rimis kõige vähem.

 

Mis puutub Rimi väitesse, et Rimi kaupluse töötajate sissetulekud hoopis kasvasid, siis ainukesena peab see uue töötasusüsteemi kehtestamisel paika kassapidajate puhul, kelle tunnitasumäär tõusis paarkümmend eurosenti  ning töötasu tõus puudutas ka kõrgema positsiooniga töötajaid.

 

Eelmine aasta suruti läbi palgalangetus Prismas, nüüd on kord Rimi käes, ja poleks ime, kui peagi hakataks samu mõtteid mõlgutama ka Selveris, ETK-s ja teistes kettides. Jaekaubanduses toimuv hinnasõda nõuab ränki ohvreid töötajatelt, tänu kellele kaubandusketid oma kasumit teenida võivad. Selline turutaktika ei saa olla jätkusuutlik, lisaks on see ka sügavalt ebaeetiline. Oleme pidevalt kutsunud ja kutsume jätkuvalt Kaupmeeste Liitu üles koostööle, et sõlmida sektoritasandi kollektiivleping ja panna sellega ühiselt piir üha kasvavale survele vähendada konkurentsis püsimiseks töötajate palku.

 

Märtsis algas hea teeninduse kuu, mille raames kutsutakse kliente üles märkama ja kiitma teenindajat. Kutsume siinkohal ka Rimi juhte üles märkama teenindajat. Teie töötajad on tublid, teotahtelised ja kõrgelt kvalifitseeritud. Kohelge neid vastavalt – kui väärtust – mitte kui vähetähtsat rida raamatupidamises.