Rimi hakkas oma pikaajaliste töötajate palka kärpima

1. märts 2011

Päev enne vabariigi aastapäeva pani Rimi oma pikaajalised töötajad valiku ette – kas kirjutada uuele sissetulekut kärpivale töölepingule alla või minema minna.Tallinnas Mustamäel Rimi poes töötava Aita sõnul teatati 23. veebruaril poetöötajatele, et tunnitasupõhine palk on nüüd minevik. Edaspidi hakkavad kõik saama kindlat kuupalka. Mis sest, et see lööb mõnegi töötaja kuueelarvesse suure augu.

 

"Väga suurelt kaotavad just nimelt need, kel on pikem staaž. Töötajatega, kes on ametis olnud vaid aasta, ei juhtunud midagi. Nende palk jääb samaks, teised kaotavad aga 1000–2500 krooni," seletab Aita. Tema sissetulek väheneb muudatuse tõttu kuni 96 eurot (ümmarguselt 1500 krooni). "See muidugi kõikus. Igas kuus on ju tundide arv erinev ja muidugi mängivad suurt rolli riigipühad," seletab Aita.

Kaupluste enda mõte

Peale palga võrdsustati tema sõnul ka kõigi töötajate tööülesanded. "Inimene, kes praegu on näiteks lihameister, peab vajadusel asuma müügisaalis kaaluleti taha või saama hakkama kassas. Igaühele aga ei sobigi rahaga tehingute tegemine," muretseb Aita.

 

Kui töötajad palgakärpe ja muude muudatuste kohta aru pärisid, nad vastust ei saanudki.

 

"Mitte midagi ei öeldud! Paber pandi ette, öeldi, et asjad on seesugused – nüüd tuleb kuupalk, kui ei meeldi, minge minema. Poliitika tundubki olevat selline, et vanad, kui ei meeldi, minge minema, võtame uued asemele. Aga kust meil kohe tööd võtta?" kurdab Aita.

 

Rimi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Batsi sõnul oli struktuurimuudatus kaupluste enda mõte. "Kui varem olid teenindajad jaotatud selliselt, et osa töötas ainult kassas ja teine osa teenindusletis, siis uue struktuuri järgi peavad kõik olema võimelised vajaduse järgi töötama eri positsioonidel ehk siis, kui lihaletis parasjagu kliente napib, siis vajadusel saab üks lihaletiteenindaja olla abiks kassas," seletab Bats.

 

                                                                                          Allikas: Õhtuleht