Harri Taliga: tööõiguse rikkujaid tuleb karmimalt karistada

15. mai 2010

Tallinn, 15. mai 2010 – Eesti Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul ei ole tänased tööõiguse rikkumise eest määratavad trahvid tööandjaile piisavalt mõjuvad. Seaduskuulekuse motiveerimiseks tuleb tema hinnangul muuhulgas trahvimäärasid oluliselt tõsta.

Taliga sõnul rõhutab ka hiljuti avaldatud OECD tööturu ja sotsiaalpoliitika raport asjaolu, et tööseaduste rikkumine on Eestis tööandjale põhjendamatult odav, jäädes kordades alla isegi teistele Ida-Euroopa riikidele.

“Kui Eestis on maksimaalne karistus töölepingu seaduse rikkumise eest 20 000 krooni ehk vaid 13% keskmisest aastapalgast, siis teistes OECD riikides on trahvid üks kuni üheksa keskmist aastapalka – see tähendab kuni 70 korda kõrgemad kui Eestis,” selgitab ametiühingujuht.

Taliga sõnul on tänaseks selge, millised on uue töölepinguseaduse suurimad puudused. Töövaidlustes on ilmnenud tööandjate levinumad rikkumised ning aeg on teha seadusesse esimesed täpsustused. “Ametiühingute Keskliit esitab lähiajal oma muudatusettepanekud, mis suurendaksid nii töötajate turvalisust kui ka tööandjate seaduskuulekust,” kinnitab ta.

OECD hinnangul ületab töösuhete paindlikkus Eestis organisatsiooni keskmist, kuid turvalisuses on suured vajakajäämised. Ametiühingute Keskliidu esimehe sõnul pidurdab elanike vähene sotsiaalne turvalisus majanduse arengut. “Majandust ei vii edasi ainult elav ettevõtlus, vaid ka arenev inimkapital. Selleks peab aga riik tagama selle, et inimesed ei satuks kriisi tulemusel vaesuslõksu ning et nende õigused oleksid piisavalt kaitstud,” räägib ta.

Lisainfo:
Harri Taliga
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40

Helena Loorents
Kommunikatsioonijuht
6 412 808
51 21 067
helena.loorents@eakl.ee
www.eakl.ee