Ametiühingute tähesõit kutsub panustama inimese heaolusse

1. oktoober 2010

Tallinn, 1. oktoober 2010 – Täna kell 11.00 alustavad Eesti ametiühingute esindajad Lauluväljaku parklast tähesõitu Tallinna tänavatel. Aktsiooni eesmärk on kutsuda kodanikke, eksperte ja poliitikuid temaatilise välireklaamiga otsima ja leidma võimalusi panustada senisest enam inimese heaolusse.  

Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul tehti Eestis sügava majanduskriisi ajal inimeste turvatunde tagamise asemel riigieelarves suuri kärpeid, tuues ettekäändeks püüdlemise euro suunas ning vajaduse vältida eelarve puudujääki.
 
“Nüüd, kus majandus on pööranud kasvule ning eurole üleminek kindel, on aeg hakata tegema hädavajalikke kulutusi, mis tagaksid inimestele töökohad, arstiabi, vajaliku täiend- ja ümberõppe ning muud normaalseks äraelamiseks vajalikud toetused ja garantiid,” selgitas Taliga.
 
Vaatamata paljude ekspertide ja organisatsioonide poolt antud ohusignaalidele paneb Eesti tänane valitsus ametiühingujuhi hinnangul endiselt liiga suurt rõhku majanduse elavdamisele ning jätab sealjuures tähelepanuta inimarengu ja selle edendamiseks vajalikud sammud.
 
“Valitsuskoalitsioon lähtub jätkuvalt müüdist, et majandusareng toob iseenesest kaasa inimarengu, sellest annab märku ka asjaolu, et Eesti sotsiaalkulutuste tase on täna palju madalamal arenenud riikidest ning võrreldav Mehhiko ja Koreaga. Tööandjate manifesti ümber tekkinud poleemika ning sotsiaaldemokraatide initsiatiivil sündinud töötajate manifest on algatanud hädavajaliku arutelu inimese heaolu tagamise võimaluste üle. Need teemad ei tohi kindlasti valimisperioodil majandusküsimuste taustal tahaplaanile jääda,” nentis Taliga.
 
Ametiühingute esindajate tähesõit toimub seoses kolmapäeval, 29. septembril korraldatud üle-Euroopalise aktsioonipäevaga, mille käigus toimus ligi saja tuhande osalejaga marss Brüsselis, üldstreik Hispaanias ning erinevad aktsioonid Iirimaal, Portugalis, Itaalias, Prantsusmaal, Poolas, Tšehhis, Lätis, Leedus, Küprosel, Rumeenias ja Serbias.
 
Lisainfo:
Harri Taliga     
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40
 
Helena Loorents
Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht
6 412 808
51 21 067
helena@eakl.ee
http://www.eakl.ee/