Ametiühingute Keskliit: soovime uutelt ministritelt tõsist panust töötajate tervishoidu ja head läbirääkimisõhkkonda

30. aprill 2014

29.aprill 2014, Tallinn – täna kohtusid Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson, volikogu esimees Kaia Vask ning TALO juht Ago Tuuling  Sotsiaalministeeriumis sotsiaalhoolekandeministri Helmen Küti ja tervise- ja tööministri Urmas Kruusega. Osapooled tõdesid, et kohtumine oli väga meeldiv ning kinnitasid, et sarnased kohtumised peavad jätkuma.„Ootasime esimeselt kohtumiselt oma põhilise partnerministeeriumi ministritega rõhuasetust töötajate tervishoiule ja muidugi hea läbirääkimisõhkkonna sisseviimist,“ ütles Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson.


„Jõudsime arutada kõiki kolme ametiühingute jaoks prioriteetset valdkonda, milleks on töötajate tervishoidu panustamine ehk töövõimereform ning  tööõnnetuste ja kutsehaiguste kindlustamine, teiseks töötajate haridus- ja koolitusküsimused ning kolmandaks töötajate palgaküsimused,“ lisas Peterson.


Tema sõnul puudutab viimane punkt otseselt ka kollektiivsete töösuhete reformi ja neid õigusi, mis tulevikus tööandjatel-ametiühingutel omavaheliste kokkulepete sõlmimisel on. Vastav seadus on Riigikogu menetluses, kus püüeldakse viimaste kokkulepete poole kõigi asjaosaliste vahel.


„Palgaläbirääkimised on küll üpris pingeline teema, eriti Eesti Panga majanduse jahenemise sõnumite taustal, kuid oleme kindlad, et ametiühingud suudavad siinkohal tööandjatega head koostööd teha. Sissetulekute tõus on koalitsioonilepingu üks eesmärke,“ ütles Peep Peterson.


TALO juhi, Ago Tuulingu sõnul on see, mida ametiühingud tegelikult valitsusasutustelt  soovivad, kokku võetud Kaasamise Heas Tavas ning selle sisu ei peaks ainult paberil ja kodulehel seisma. „Vormiline pool peaks ammu omavahelise enama arvestamisega asendunud olema. Kaasamise Hea tava näeb ette, et valitsusasutused kaasavad huvirühmi ning avalikkust neid puudutavate otsuste kujundamisse, et tagada otsuste parim võimalik kvaliteet ning legitiimsus,“ ütles TALO liider Ago Tuuling. „Soovime olla osalised poliitiliste otsuste lätete juures,“ lisas Tuuling.


Lisainfo:
Riina Solman
EAKL kommunikatsioonijuht
E-mail: riina.solman@eakl.ee
Tel. 5292992
Skype: riina.solman
www.eakl.ee