Ametiühingud soovivad töötasu alammääraks 320 eurot

21. september 2010

Tallinn, 21. september 2010 – Täna aset leidnud koosolekul määras Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatus kindlaks lähtekohad 2011. aasta töötasu alammäära läbirääkimisteks. Keskliit saadab Tööandjate Keskliidule läbirääkimiste alustamise ettepaneku täna.


Ametiühingute Keskliit teeb Tööandjate Keskliidule ettepaneku tõsta töötasu alammäär 2011. aasta jaanuarist 320 euroni (5007 kroonini) kuus, millega tunnipalga alammäär tõuseks 1.88 euroni (29,42 kroonini).
 
Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul lähtus juhatus seejuures enim asjaolust, et praegune töötasu alammäär on kaotanud ostujõudu viimastel aastatel toimunud tarbijahindade tõusu tõttu, mis prognooside kohaselt jätkub ka järgmisel aastal.
 
“Kuigi majanduskriisi ajal on palgalangus puudutanud paljusid töötajaid, on hädavajalik hüvitada palga ostujõu vähenemine kõige madalama palga saajatele. Nii võimaldab töötasu alammäär mingilgi määral äraelamist ning Eestis tööl käimine tasub end ka 2011. aastal ära,” selgitas Taliga.
 
Ametiühingujuht rõhutas, et kuigi paljude arvates mõjutab alampalga suurus väga väheseid töötajaid, on alampalga tõstmisel tegelikult rahvamajandusele väga tervistav mõju.
 
“Esiteks kasvavad alampalga tõstmisega suure hulga elanike ostuvõime, samuti kohalike omavalitsuste ja riigi maksutulud ning väheneb toimetulekutoetuste maksmise kohustus. Euroalaga liitumisel on Eesti jaoks eriti oluline vabaneda odava töö riigi mainest, mida arenenud maades seostatakse vähese või olematu kvalifikatsiooniga ja iganenud tootmisega”. 
 
Täna kehtivas üleriigilise töötasu alammääras 4350 krooni leppisid Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit kokku 2008. aastal.
 
Lisainfo:
Harri Taliga     
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40

 

Helena Loorents
Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht
6 412 808
51 21 067
helena@eakl.ee
http://www.eakl.ee/