Ametiühingud saatsid peaministrile omapoolsed lepitusettepanekud

16. detsember 2011

Ametiühingute Keskliit tegi peaministrile ettepaneku korraldada peaministri, tööandjate ja ametiühingute kolmepoolne kohtumine, et leida viis normaalse sotsiaaldialoogi taastamiseks valitsuse ja tööturu osapoolte esindajate vahel.„Tööandjate lahkumine töötu- ja haigekassa nõukogust on reaktsioon sellele, et valitsus eiras kodanikuühiskonna ja kaasamise põhimõtteid. Nüüd tuleb meie hinnangul otsida selles tülis lepitust ning taastada sotsiaalpartnerite usaldus ja lugupidamine valitsuse vastu,“ tõdes Harri Taliga.


Ametiühingujuht peab esimeseks vajalikuks sammuks peaministri, tööandjate ja ametiühingute kolmepoolse kohtumise korraldamist, kus arutataks tekkinud olukorra põhjuseid ja võimalikke lahendusi. Teiseks peavad ametiühingud vajalikuks taastada regulaarsed kolmepoolsed kohtumised ametiühingute, tööandjate ja valitsuse esindajate vahel oluliste töö- ja sotsiaalpoliitika küsimuste arutamiseks.


Sotsiaalministri kava, mille kohaselt valitsus hakkaks nimetama töötukassa nõukogu liikmeid mistahes tööandjate organisatsiooni ettepanekul, peab Taliga formaalseks JOKK-skeemiks, mis pigem süvendab veelgi usalduskriisi valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahel.


 „Valitsus on Tööandjate Keskliitu sotsiaalpartnerina tunnustanud 20 aastat ja keegi ei saa seda hetkega ära nullida.  Valitsusele „sõbralikumate“ liikmete nimetamine töötukassa nõukogusse tunnustatud organisatsiooni esindajate asemel ei vii kuidagi ühiskonnale kasulikemate ja tõhusamate lahendusteni,“ selgitas Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga.


„See tähendaks kolmepoolse sotsiaaldialoogi katkemise ametlikku vormistamist. Olen aga veendunud, et täna peaks kõigi osapoolte eesmärk olema taastada sisuline sotsiaaldialoog töötu- ja haigekassas ning selleks tuleb tööandjad nõukogudesse tagasi tuua,“ lisas ta.

Tutvu ametiühingu pöördumisega valitsusele siin.
Allikas: EAKL pressiteade