Ametiühingud peavad streigiseaduse teemal nõu loomeliitude esindajatega

17. detsember 2013

Eesti Ametiühingute Keskliit on tänaseks kokku kutsunud suuremate loomeliitude esindajad, et arutada, millist koostööd võiks teha nn. streigiseaduse eelnõu asjus. Eelmisel nädalal kooskõlastusringile saadetud kollektiivlepingu ja kollektiivsete töötülide lahendamise seaduse eelnõu sätestab, et valitsuse ja Riigikogu survestamine töötingimuste parandamiseks on tulevikus keelatud


Sotsiaalministeeriumis valminud eelnõu kohaselt välistatakse kollektiivne tegevus teiste seas kultuuritöötajate, õpetajate, meditsiiniõdede ja paljude teiste riigilt palka saavate töötajate olukorra parandamiseks. Ametiühingute hinnangul peavad valitsuse kritiseerimisel ettevaatlikud olema ka teiste elualade esindajad, et nende seaduslikke taotlusi ei aetaks segamini valitsuse illegaalse survestamisega.    

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul seab valitsus ennast eelnõuga väljapoole normaalseid ühiskondlikke protsesse.    

„Näeme ideoloogilist sarnasust hiljutise Sirbi skandaaliga. Tahame arutada tekkinud olukorda loomeliitude esindajatega ning uurida, kuivõrd on nende hinnangul eelnõu mõte kooskõlas demokraatlike väärtustega,“ ütles Peterson.   

Homme on ametiühingute keskliidu esindajatel plaanis kohtuda samal teemal ka nende ametiühingute esindajatega, kes ametiühingute keskliitu ei kuulu, sealhulgas möödunud aastal streikinud arstide ja õpetajate ametiühingutega. 
                                                                                                                       Allikas: EAKL